Home

Erkend Financieringsadvies MKB

Dé erkenning die het vak van financieringsadviseur professionaliseert. 

Over het keurmerk

 

Erkend Financieringsadvies MKB

Het keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB is opgebouwd uit twee onderdelen. Allereerst een keurmerk voor organisaties en daarnaast een Erkenning voor de individuele Financieringsadviseur MKB die werkt voor deze organisatie.

Het keurmerk, waaronder de Erkend Financieringsadviseur MKB valt, heeft als doel het professionaliseren van het vak van financieringsadviseur. Tevens beoogt het de positie van mkb-ondernemers te versterken bij het aanvragen en realiseren van financieringen en helpt het om ondernemers te informeren over wat zij van een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en van een Erkend Financieringsadviseur MKB mogen verwachten.

 

Over het examen

Het examen bestaat uit een theoriedeel, te weten drie Flextoetsen, en een Praktijkexamen. De drie theorietoetsen gaan respectievelijk over vakkennis, marktkennis en integriteit. Als alle drie de Flextoetsen met een voldoende score zijn afgesloten verkrijgt de kandidaat de status van ‘Kandidaat Financieringsadviseur MKB’. Deze status geeft recht op deelname aan de Praktijktoets. Om toegelaten te worden tot het register wordt een Praktijkexamen uitgevoerd ter beoordeling van de aspecten kennis, (deskundigen)netwerk, kunde (de toepassing in de praktijk), vaardigheden en integriteit.

De drie Flextoetsen duren gezamenlijk totaal 75 minuten. Voor de Flextoets Vakkennis heeft een kandidaat 45 minuten de tijd. Voor zowel de Flextoets Marktkennis als de Flextoets Integriteit heeft een kandidaat 15 minuten de tijd. Het Praktijkexamen heeft een maximale duur van 45 minuten.

Voordelen van het keurmerk:

  • Een herkenbare specialisatie: Erkenning van het vak Financieren.
  • Exposure richting ondernemers-netwerken, financiers, overheid en stakeholders.
  • Onderdeel uitmaken van een uitgebreid netwerk van professionals en stakeholders in de branche van financieren.
  • Netwerkevenementen en permanente educatie waardoor je op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen.
  • Onderscheidende positie richting ondernemers op zoek naar financiering.
  • Een sterkere positie richting geldverstrekkers.
  • Vermelding op de website en vindbaar voor ondernemers en financiers.
  • Kwaliteitsborging door het keurmerk.

Het examenreglement

Voor een nadere verdieping verwijzen wij naar de examenprocedure en het examenreglement. Hierin staan de procedures met betrekking tot de ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en uitvoering van examinering en de beoordeling van examens en periodieke evaluatie van examenresultaten met betrekking tot de examinering van Erkend Financieringsadviseur MKB zoals deze door Examenadviesburo B.V. wordt uitgevoerd.

Gedragscode

De gedragscode heeft als doel het professionaliseren van het vak van financieringsadviseur. Tevens beoogt het de positie van mkb-ondernemers te versterken bij het aanvragen en realiseren van financieringen en helpt het om ondernemers te informeren over wat zij van een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en van een Erkend Financieringsadviseur MKB mogen verwachten. 

Examenadviesburo

Examenadviesburo is dé examenorganisatie voor het examineren van de Financieringadviseurs MKB. Daarnaast examineert Examenadviesburo voor andere labels, onder andere SVMNIVO (vastgoedbranche), WFTNIVO (financiële dienstverlening) en STIBEX (boekhoudexamens). Examenadviesburo houdt zich uitsluitend bezig met examinering en niet met opleiden.

In de visie van Examenadviesburo kan vakbekwaamheid slechts objectief worden vastgesteld als de verantwoordelijkheid daartoe berust bij een persoon of instantie die niet verantwoordelijk is voor de voorafgaande opleiding en geen belang heeft bij het door kandidaten te behalen resultaat.

Bij Examenadviesburo werkt een team van ongeveer 30 personen. Vanuit het kantoor in Nieuwegein wordt de examenontwikkeling, -uitvoering en -verwerking aangestuurd en uitgevoerd. Examenadviesburo kenmerkt zich als een projectorganisatie; een netwerk van honderden deskundige freelancers levert en beoordeelt examenopgaven, heeft zitting in examencommissies, neemt praktijk- en mondelinge examens af, corrigeert open examenwerk, beoordeelt scripties en dergelijke.

Het team van Examenadviesburo bestaat uit projectcoördinatoren (met naast vakinhoudelijke deskundigheid vooral een onderwijsdeskundige achtergrond), secretarieel medewerkers (onder andere organisatorische en logistieke werkzaamheden), een administratie, een IT-team en medewerkers van de klantenservice.